Privacybescherming op de Aldi-website

Van harte welkom! Wij verheugen ons over uw bezoek aan onze website.

Privacybescherming is voor ons een zeer belangrijk onderwerp. De bescherming van uw persoonlijke gegevens nemen wij zeer ernstig. Hierbij willen wij U verduidelijken welke gegevens wij wanneer en met welk doel verzamelen, verwerken en gebruiken.

Enige informatie vooraf met betrekking tot privacybescherming.

De wet

De Belgische Privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) beschermt persoonsgebonden gegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. Gegevens met betrekking tot juridische personen zijn niet onderhevig aan deze vorm van bescherming. Persoonsgebonden gegevens zijn individuele gegevens van persoonlijke of zakelijke aard die aan uw persoon gelinkt kunnen worden (vb. uw naam in combinatie met uw telefoonnummer of uw e-mail-adres). Informatie die niet daadwerkelijk met uw identiteit in verbinding kan gebracht worden (zoals bijvoorbeeld de door u aangeklikte artikelen op een website), behoren daar niet toe.

Doorgeven van persoonlijke gegevens aan derden

Wij geven uw gegevens niet door aan derden voor reclamedoeleinden. Derden ontvangen uw persoonlijke gegevens enkel op de door ons in de privacybeschermingsbepaling omschreven manier.

Wat gebeurt er als u onze website bezoekt?

Bij elke toegang tot onze website, dit wil zeggen bij elke opvraging of poging tot opvragen van gegevens van onze server, worden gegevens over deze opvraging in een protokol-gegevensbestand opgeslagen (Logfile).

Meer bepaald worden volgende gegevens bij elke opvraging opgeslagen:

 • IP-adres
 • Naam van de opgevraagde gegevens
 • Datum en uur van de opvraging
 • Omvang van de datatransmissie
 • Melding of de opvraging succesvol was
 • Melding waarom een opvraging eventueel niet geslaagd is
 • Besturingssysteem en browsersoftware van uw computer
 • Beeldschermresolutie
 • Taal van de browser
 • Kleurdiepte
 • Browser-plugins (JavaScript, Flash Player, Java, Silverlight, Adobe Acrobat Reader enz.)
 • Alsook de website van waar u ons consulteert.

De tot stand gekomen records worden om statistische reden in Log-Files weggeschreven en na statistische verwerking terug verwijderd. De opgeslagen gegevens kunnen wij niet aan uw persoon linken. De gegevens worden door ons ook niet doorgegeven aan derden, enkel en alleen bij overtredingen van de wet behouden wij ons het recht voor om bepaalde records over te maken aan de bevoegde instanties om vervolging van rechtsinbreuken mogelijk te maken.


Gebruik van cookies en local storage

Wij maken op onze website gebruik van zogenaamde "cookies" en gebruiken de lokale opslagcapaciteit van uw browser („local storage") om u een maximaal gebruikscomfort te bieden en ons onlineaanbod ook in de toekomst aantrekkelijk te maken.

Cookies zijn tekstbestanden die de browser op uw computer opslaat en die informatie over uw gebruik van onze website bevatten. Deze sessiecookie vervalt na 24 uur. Andere cookies gebruiken wij enkel voor statistische doeleinden. Deze blijven permanent op uw computer staan tenzij u deze wist. Via deze cookies worden geen persoonlijke gegevens verzameld.

In de standaardinstelling aanvaardt uw browser cookies. Zo hoeft u geen speciale instelling te configureren om cookies op uw computer te kunnen opslaan. Indien u de opslag van cookies wil deactiveren, vindt u meer informatie hieromtrent via de help-functie in de menubalk van uw browser. Houd er echter rekening mee dat het uitschakelen van cookies het gebruik van de website kan beperken. Wij raden aan om het gebruik van cookies toe te staan omdat anders de kans bestaat dat de werking van de website beperkt wordt.

De local storage is een lokaal geheugen in uw browser. Wij gebruiken de local storage om artikelen die u aan het virtuele boodschappenlijstje toegevoegd heeft, tijdelijk op te slaan. De opgeslagen artikelen worden automatisch gewist zodra de artikelen op onze website niet meer beschikbaar zijn. Onze website kan ook probleemloos gebruikt worden zonder local storage. De in de local storage verzamelde gegevens wordt niet misbruikt voor reclamedoeleinden.


Retargeting

Deze website maakt gebruik van retargeting-technologieën. Deze maken het mogelijk om op andere websites internetgebruikers die reeds interesse voor onze website en onze producten getoond hebben, doelgericht d.m.v. reclame aan te spreken. De invoeging van reclamemiddelen gebeurt bij retargeting op basis van een cookiegebaseerde analyse van eerder gebruiksgedrag. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in het cachegeheugen van de internetbrowser van de websitebezoeker opgeslagen worden. Die cookies maken de herkenning van de internetbrowser mogelijk. De cookie slaat noch uw IP-adres noch andere persoonlijke gegevens op.

Bij de door ons gebruikte technologie worden dus geen persoonlijke gegevens opgeslagen. De retargeting-technologie wordt toegepast met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming.

Indien u geen gepersonaliseerde reclame te zien wil krijgen, kan u deze functie deactiveren. Aangezien op deze website verschillende retargeting-systemen gebruikt worden, moet u hiervoor alle links gebruiken:


Gebruik van YouTube video's

We hebben YouTube video's in onze website geïntegreerd die op "www.youtube.com" opgeslagen en vanuit onze website rechtstreeks afgespeeld kunnen worden. Deze zijn alle in de zogenaamde "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" opgenomen, d.w.z. dat geen gegevens over u als gebruiker aan YouTube doorgegeven worden wanneer u de video's niet afspeelt. Pas wanneer u de video's afspeelt, zullen op uw computer YouTube cookies opgeslagen en gegevens naar Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, als YouTube beheerder doorgestuurd worden.

Bij het afspelen van op YouTube opgeslagen video's worden minstens de volgende gegevens naar Google Inc. als YouTube beheerder doorgestuurd: IP-adres en cookie-ID, het specifieke adres van de bij ons opgeroepen pagina, systeemdatum en -tijd van de oproep en de identificatiecode van uw browser.

De gegevensoverdracht gebeurt los van de vraag of u al dan niet bij Google een gebruikersaccount heeft via dewelke u ingelogd bent. Wanneer u ingelogd bent, worden deze gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Wanneer u niet wil dat deze gegevens aan uw profiel worden toegewezen, moet u voor activering van de button uitloggen.

YouTube respectievelijk Google Inc. slaat deze gegevens als gebruikersprofielen op en gebruikt ze voor reclame en/of marktonderzoek en om haar website beter op de gebruikers ervan af te stemmen. Een dergelijke evaluatie gebeurt in het bijzonder (ook voor niet ingelogde gebruikers) om aangepaste reclameboodschappen te kunnen brengen en om andere gebruikers over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt het recht om u tegen de vorming van deze gebruikersprofielen te verzetten, waarbij u zich voor de uitoefening hiervan tot Google Inc., de beheerder van YouTube, dient te richten.

Bijkomende informatie over het doel en de omvang van de gegevensinzameling en -verwerking door Google Inc. vindt u op deze informatiepagina.

Wat gebeurt er als u onze app gebruikt?

Bepalingen inzake privacybescherming voor het gebruik van de ALDI-app

Bovenop onze website bieden wij u ook een mobiele app aan die u op uw toestel kan downloaden. Naast de bepalingen inzake privacybescherming over onze website op de webpagina http://nl.aldi.be/privacyregeling.html willen wij u het volgende meedelen:

1. Bij het gebruik van de app verzamelen wij de volgende persoonlijke gegevens voor statistische doeleinden of ter verbetering van de app-functies:

 • identificatiecode van uw toestel, uniek toestelnummer / Push-ID (IMEI = International Mobile Equipment Identity),
 • uw IP-adres.

Wij geven deze gegevens niet door aan derden, met uitzondering van de YellowMap-webservice, noodzakelijk voor de werking van de app. Na de statistische analyse worden de IP-adressen gewist.

2. Om de goede werking van de app mogelijk te maken, maakt de app gebruik van de interfaces van uw toestel om toegang tot de volgende toestelfuncties en -sensoren te krijgen:

 • Locatiespecifieke informatie: Wanneer u de winkelzoeker gebruikt, verzamelen en verwerken wij mogelijk informatie over uw werkelijke locatie op voorwaarde dat u vooraf de locatiefunctie voor de app op uw mobiele toestel geactiveerd heeft. Wij maken gebruik van verschillende technologieën, zoals bijvoorbeeld IP-adressen, GPS of andere sensoren, om uw locatie te bepalen.

Om uw winkelzoekopdracht te verwerken, wordt een zoekaanvraag naar de YellowMap-webservice (YellowMap-AG, Casweg 1-5, 76131 Karlsruhe) gestuurd en het IP-adres in de serverlog opgeslagen.

 • Als uw mobiele toestel met een camera is uitgerust, wordt deze gebruikt voor het inscannen van QR-codes.
 • Als de berichtenservice van de app geactiveerd is, ontvangt u pushberichten op uw mobiele toestel. Voor deze service worden enerzijds de door u ingevoerde zoektermen en anderzijds de Push-ID van uw toestel in een database opgeslagen. Berichten worden verzonden via de pushservices van Apple (iOS-toestellen) of van Google (voor Android-toestellen).
 • De app maakt gebruik van de draadloze verbinding van uw toestel om een internetverbinding tot stand te brengen.
 • Door toegang tot andere toestelfuncties en -sensoren van uw mobiele toestel kan de app internetgegevens oproepen en foutmeldingen verwerken.

3. Voor het geval dat u bijvoorbeeld een beroep doet op onze ALDI-services, komt u via de in-appbrowser op subpagina's van onze partners of onze ALDI Nord website terecht. Er moet rekening gehouden worden met de desbetreffende bepalingen inzake gegevensbescherming van de gekoppelde en doorgelinkte pagina's.


Wanneer en waarvoor verzamelen, verwerken en gebruiken wij uw gegevens?

Persoonsgebonden gegevens worden enkel gebruikt wanneer u deze zelf ter beschikking heeft gesteld, bijvoorbeeld wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, bij een aanvraag op de contactpagina of bij een online-sollicitatie.

Uw ingaven worden beveiligd overgedragen. Dit beschermt de communicatie tussen u en onze webserver en helpt misbruik van gegevens door derden te voorkomen. Voor de codering gebruiken wij SSL (Secure Socket Layer), een erkend en wijdverspreid systeem op internet, waar ook banken of online-shops gebruik van maken en waarvan de actuele versie telkens weer zekerheid biedt. Uitzondering hierop zijn de aanvragen aangaande immobiliën.

Alle persoonsgebonden gegevens binnen het kader van onze website worden in overeenstemming met de overeenstemmende wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonsgebonden gegevens enkel voor de door u gevraagde diensten en verwerking van uw aanvragen verzameld, verwerkt en gebruikt. In het kader van de verwerking van uw aanvragen en uw gebruik van onze diensten werken wij samen met een externe dienstverlening. Deze dienstverlenende firma's zijn contractueel gebonden om deze privacyregeling na te komen. Verwerken en gebruiken van uw gegevens voor doeleinden als consulting, reclame en marktonderzoek gebeurt niet door ALDI.

Adobe Analytics:

Op onze website wordt er gebruik gemaakt van webanalysetools. Adobe Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'Cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken om uw gebruik van onze website te analyseren. De door de cookies verkregen informatie wordt op een server van Adobe in de Verenigde Staten opgeslagen. Hierbij wordt uw IP-adres geanonimiseerd door de laatste 8 cijfers van uw IP-adres te vervangen door nullen. Adobe zal met de informatie het gebruik van de website voor ons analyseren, rapporten over de website-activiteiten opstellen en verdere dienstverlening betreffende website- en internetverbruik aan ons verstrekken.

U kunt het opslaan van de cookies in de instellingen van uw internetbrowser uitzetten en daarmee de activering van Adobe Analytics tegengaan. Wij wijzen u er echter op dat dan enkele functies van onze website mogelijk niet volledig kunnen worden gebruikt. Daarnaast kunt u de gegevensverzameling door Adobe uitzetten door op de volgende link te klikken:
http://aldinord.d3.sc.omtrdc.net/optout.html?optout=1&confirm_change=1&popup=1.

Hoe kan u zich informeren over de actuele aanbiedingen bij Aldi?

Aldi Nieuwsbrief

Wij informeren u graag regelmatig over onze actuele aanbiedingen per e-mail. Het volstaat hiervoor in te schrijven op onze nieuwsbrief. Hiervoor registreren wij uw e-mail adres. Uw e-mail adres wordt uiteraard niet aan derden doorgegeven. U kan zich op elk ogenblik uitschrijven van onze nieuwsbrief.

Aldi aanbiedingen per e-mail doorgeven

Onze klanten kunnen onze aanbiedingen verder aanbevelen. Hun e-mail adres, naam, alsook het e-mail adres van de ontvanger wordt uitsluitend opgeslagen met als doel de informatie over te dragen, om de geadresseerden te informeren over de afzender om in het geval van een transmissiefout een boodschap over te maken.
Hou er weliswaar rekening mee dat een ongevraagde aanbevelingse-mail door de ontvanger als storend kan ervaren worden. Een aanbeveling doorsturen kan echter enkel wanneer u weet of er zeker kan van uitgaan dat de ontvanger akkoord is dat u hem deze info toestuurt.

Hoe kan u onze online-diensten op een veilige manier gebruiken?

Op onze website verwijzen wij u voor een stuk verder naar de websites van onze contractanten. Om uw aanvragen en bestellingen te kunnen verwerken, wordt u doorverwezen naar de internetpagina's van onze contractanten. In deze context geven wij in geen geval persoonsgebonden gegevens door. De gegevens die de contractant op dat ogenblik nodig heeft, heeft u zelf op de internetsite ingegeven. De contractant wordt op dat ogenblik op de site en het impressum vermeld. Op de website van de contractant gelden hun privacybeschermingsregels. Om u nog meer zekerheid te bieden, hebben wij deze bedrijven contractueel verplicht de geldende wet op de privacybescherming in acht te nemen.
Hou er weliswaar rekening mee dat deze privacybeschermingsregeling enkel geldt voor onze Aldi Website. Bepalingen voor onze aparte online-diensten krijgt u hierna.

Filiaalzoeker

De filiaalzoeker maakt het u mogelijk filialen in de buurt van uw woonplaats of een andere locatie terug te vinden. De gegevens die u hiervoor heeft ingegeven (postnummer, plaatsnaam en/of straatnaam) geven wij door aan onze contractant. Een overzicht van alle filialen vindt u op de homepage van onze contractant.

Gedragsregels voor persoonlijke aanbevelingen, berichten en groeten

Voor het versturen van persoonlijke aanbevelingen, berichten en groeten gelden de volgende gedragsregels:

 1. Elke gebruiker van de diensten is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn aanbevelingen, berichten en groeten.
 2. De gebruikers garanderen om bij het gebruik van de diensten geen inbreuk te plegen op wettelijke bepalingen of op de goede zeden en om de rechten van derden niet te schenden. Meer in het bijzonder mag er geen inhoud of informatie van pornografische, obscene, lasterlijke, leugenachtige, beledigende, bedreigende, ophitsende of racistische aard verstuurd of gepubliceerd worden.
 3. De door de gebruikers verzonden aanbevelingen, berichten en groeten moeten met de waarheid overeenkomen. De gebruiker moet rekening houden met de belangen en rechten van de bestemmelingen en andere gebruikers en mag de rechten van buitenstaanders niet schenden.
 4. Copyrights en andere octrooirechten moeten gerespecteerd worden. Informatie, inhoud of ander materiaal mag niet verstuurd worden zonder de toestemming van de rechthebbende.
 5. De gebruiker mag zijn identiteit niet versluieren en mag zich zeker niet als een werknemer of vertegenwoordiger van ALDI Inkoop NV of een andere onderneming van het ALDI NORD concern uitgeven.
 6. De service mag door de gebruikers niet voor reclamedoeleinden of andere commerciële doelstellingen gebruikt worden. Het versturen van uitingen en/of inhoud die door de bestemmeling niet gewenst is, is verboden.
 7. Voor zover de gebruiker bij het gebruik van de service de hoger genoemde gedragsregels of rechten van derden zou schenden, vrijwaart hij ALDI Inkoop NV, alle vennootschappen van het ALDI NORD concern en hun medewerkers resp. vertegenwoordigers tegen alle eventueel daaruit resulterende claims van derden.
 8. ALDI Inkoop NV kan de gebruiker bij een overtreding van de hoger genoemde gedragsregels uitsluiten van het gebruik van de service.
 9. ALDI Inkoop NV is aansprakelijk voor de door haar of haar werknemers opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakte schade. Een aansprakelijkheid voor onachtzaamheid ligt enkel voor bij een inbreuk tegen kardinale verplichtingen. Kardinale verplichtingen zijn verplichtingen die nageleefd moeten worden om de correcte volbrenging van de service nog maar mogelijk te maken en waarvan de gebruiker op de naleving mag rekenen. De hoger vermelde aansprakelijkheidsbeperking geldt niet bij schending van lijf, leden of gezondheid of wanneer garanties worden toegezegd die inhoudelijk net de bedoeling hebben om de gebruiker tegen de opgelopen schade te beschermen.
 10. Het Belgisch recht is van toepassing.

Verklaring over de bescherming van persoongegevens bij sociale media.

Wanneer u gebruik maakt van de sociale-netwerkknoppen, worden er doorgaans al bij het oproepen van een pagina gegevens naar Google+, Facebook en Twitter doorgestuurd zonder dat de bezoeker van de pagina daarvoor zijn/haar expliciete toestemming heeft gegeven. Zo wordt onder andere naast het adres van de bezochte website ook een identificeringsteken doorgestuurd, waardoor een directe relatie tussen de bezoeker van de website en zijn profiel, bijvoorbeeld op Facebook, kan worden vastgesteld. Bovendien geven deze sociale-netwerkplatformen geen concrete informatie over de gegevens die worden overgedragen. Hier vindt u de respectieve bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens van de aanbieders: Google+, Facebook en Twitter.

Om te vermijden dat gebruikersgegevens ongewild worden doorgegeven aan Google+, Facebook en Twitter, worden de sociale-mediadiensten standaard gedeactiveerd. Er worden dus geen gegevens aan derden doorgegeven zonder dat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Pas wanneer u de sociale-mediadiensten geactiveerd hebt en zo uw toestemming hebt gegeven voor communicatie met Google+, Facebook en Twitter, worden deze knoppen actief en wordt de verbinding met deze diensten tot stand gebracht.

Vervolgens kan u artikels aanbevelen via Google+, Facebook en Twitter. U kan in dit geval ook zien hoe vaak een andere gebruiker een bepaalde inhoud gedeeld heeft.

Contact opnemen, vragen stellen, klachten uiten.

Als klant kan u ons op elk moment door middel van het contactformulier een bericht nalaten of een vraag stellen. Om uw vraag vlug en vakkundig te kunnen beantwoorden doen wij, ingeval van product aanvragen en klachten, beroep op de deskundigheid van onze regionale zetels, daar zij de Aldi-filialen exploiteren, en op onze leveranciers en contractanten. Uw vragen zullen dan ook door hen beantwoord worden. Uw gegevens worden enkel en alleen gebruikt met het doel uw vraag te kunnen beantwoorden.

Wat gebeurt er met uw persoonsgebonden gegevens in geval van een online-sollicitatie?

U heeft de mogelijkheid om online uw kandidatuur te stellen voor een uitgeschreven vacature. In dit geval vult u uw persoonlijke gegevens in die wij uitsluitend gebruiken voor het verdere verloop van de sollicitatie. Om uw sollicitatie nauwgezet te kunnen verwerken, worden de bijlagen automatisch aan de Aldi-zetel in uw regio of aan Aldi Inkoop NV doorgegeven.

Welke mogelijkheden heeft u met het oog op de opgeslagen gegevens en de verdere aanwending ervan?

Als klant kan u op elk ogenblik aan ons de vraag stellen of wij uw persoonsgebonden gegevens hebben opgeslagen en om welke gegevens het dan wel gaat. Als u hierbij zou vaststellen dat de gegevens die wij in ons bezit hebben onjuist zijn, zullen wij deze gegevens uiteraard te allen tijde meedelen, blokkeren of beter gezegd verwijderen.

Wij danken u voor uw bezoek.

Uw ALDI-team

Verantwoordelijke voor gegevensverwerking met betrekking tot de website is:

ALDI INKOOP NV
Keerstraat 4
9420 Erpe-Mere