Terughaalactie
 • Oplaadbare ledtheelichtjes van ProMedia wegens brandgevaar.
Meer informatie »
Informatie
 • ALDI waarschuwt voor valse waardebonnen, wedstrijden of enquêtes
Meer informatie »

Verbod op schadelijke chemicaliën in de textiel- en schoenenindustrie

ALDI Detox Commitment

Met dit vrijwillig engagement ondersteunen wij de doelen van de Detox-campagne. De Detox-campagne werd opgezet door de milieuorganisatie Greenpeace om de belasting op mens en milieu door productieprocessen met chemicaliën in de textiel- en schoenenindustrie te beperken.

 

In samenwerking met Greenpeace werd een omvangrijk lastenboek uitgewerkt waarin belangrijke ecologische criteria voor de productie van textiel en schoenen werden vastgelegd. Met dit vrijwillig engagement hebben wij ons als doel gesteld tegen 2020 bepaalde chemicaliën niet meer te gebruiken bij de productie van textiel en schoenen.

 

Wij zijn er ons van bewust dat het veel tijd zal kosten om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen de Detox-eisen begrijpen en aanvaarden. Met de ondersteuning van onze handelspartners gaan wij evenwel de uitdaging aan om ons actief te blijven inzetten voor een duurzame ontwikkeling van de ecologische en sociale normen in de productielanden.

 

Meer informatie over het ALDI Nord Detox Commitment vindt u hier:

 

 

 

Das ALDI Detox Commitment

Chemicaliënmanagement

Hoe wij stap voor stap ongewenste chemicaliën uit de productie verbannen.

Wij verbinden ons ertoe het gebruik van ongewenste chemische stoffen bij de productie van kleding, huishoudelijk textiel en schoenen in de komende jaren stap voor stap te verminderen en over te schakelen op minder schadelijke alternatieven. Het doel is bepaalde groepen van chemische stoffen vanaf 1 januari 2020 helemaal niet meer te gebruiken.

 • Met de publicatie van het ALDI Detox Commitment verplichten wij ons ertoe bepaalde groepen van chemische stoffen uit de productie te verbannen.
 • ALDI heeft grenswaarden voor deze chemische stoffen gedefinieed. Deze vindt u in de bijlage bij het ALDI Detox Commitment, namelijk de M-RSL (pdf), samen met de vastgelegde grenswaarden voor het afvalwater. Daarnaast bevat deze bijlage ook de productgrenswaarden RSL (pdf).
 • Onze leveranciers en de productievestigingen verplichten zich er contractueel toe de grenswaarden in de chemische grondstoffen, de materialen en bijgevolg de producten te respecteren. Hiervoor vinden speciale opleidingen plaats.
 • De voor de impregnatie gebruikte PFC's (per- en polyfluorverbindingen) moeten plaatsmaken voor milieuvriendelijkere alternatieven. Wij zullen PFC's tegen 31 december 2016 volledig verbannen.
 • De bijvoorbeeld bij het wassen gebruikte APEO's (alkylfenolethoxylaten) worden in de productie eveneens vervangen door milieuvriendelijkere alternatieven.
 • ALDI heeft testinstituten aangewezen die regelmatig de naleving van de vastgelegde grenswaarden in het afvalwater en in het slib van de productievestigingen zullen controleren aan de hand van de M-RSL (pdf). Met Greenpeace is overeengekomen dat de resultaten van deze testen gepubliceerd zullen worden op een openbaar toegankelijk platform (ipe.org.cn).
 • Sinds de publicatie van het ALDI Detox Commitment op 30 september 2015 werd dit al voor meer dan 50 % van de contractueel vastgelegde vestigingen voor natte productie gerealiseerd. Tegen 31 maart 2016 zullen we deze testgegevens voor minstens 80 % van de voor ons werkende vestigingen voor natte productie publiceren.
 • ALDI ondersteunt zijn leveranciers bij de implementatie van een geschikt chemicaliënmanagement, om ervoor te zorgen dat de toeleveringsketen voldoet aan de Detox-voorschriften. Naast de productievestigingen zullen ook de producten nog steeds gecontroleerd worden aan de hand van de actuele RSL (pdf).
 • Op het internetplatform www.subsport.org zullen wij en onze partners gevalsstudies en praktijkvoorbeelden publiceren om de vervanging van chemicaliën te stimuleren. Bovendien moedigt ALDI de actieve dialoog tussen leveranciers, productievestigingen, chemische industrie en testinstituten aan.
 • Deze processen zullen leiden tot andere normen en nieuwe certificaties en initiatieven. ALDI zal deze nauwgezet bestuderen en hun doeltreffendheid en uitvoerbaarheid evalueren om de gestelde doelstellingen tegen 2020 te realiseren.
 • We leggen vast hoe we zullen handelen wanneer binnen de toeleveringsketen van onze eisen wordt afgeweken.

Supply Chain Management

Hoe we onze toeleveringsketen schoon houden.

We beperken ons niet enkel tot het wijzigen van de chemische recepturen in de textieltoeleveringsketen maar we helpen ook onze leveranciers hun handelspartners te motiveren om de Detox-eisen na te leven en werken aan een objectief beoordelingssysteem dat onze inkoopafdeling ter oriëntatie kan gebruiken.

 • In onze inkoopprocedure wordt rekening gehouden met de Detox-eisen.
 • Wij stellen instrumenten ter beschikking waarmee onze handelspartners hun partners en toeleveranciers kunnen motiveren om de nodige veranderingen door te voeren teneinde de ecologische standaarden te bereiken. De toeleveranciers en productievestigingen moeten zich bewust worden van hun verantwoordelijkheid.
 • Wij werken een criteria- en beoordelingsdocument uit om onze toeleveringsketen toekomstbestendig te maken door de Detox-voorschriften na te leven. Daarbij wordt rekening gehouden met de testresultaten van zowel het afvalwater en het slib als van de producten zelf.
 • Wij leggen vast hoe we zullen handelen wanneer van onze eisen wordt afgeweken en welke maatregelen we in dat geval zullen treffen.
 • We zullen ons werk in initiatieven, werkgroepen en verbanden voortzetten. Er worden samenwerkingsverbanden opgezet om samen met andere marktdeelnemers de uitdagingen van de mondiale complexe toeleveringsketens het hoofd te bieden. We zijn reeds lid geworden van de „Leather Working Group" en de „Textilbündnis".

Gegevensbeheer

Hoe we de verzamelde gegevens efficiënt gebruiken.

Om het ALDI Detox Commitment te implementeren, moeten we niet alleen een groot aantal gegevens verzamelen maar moeten we deze ook correct analyseren. We zullen de verworven inzichten gebruiken om de processen in onze toeleveringsketen te verbeteren.

 • We maken onze toeleveringsketen transparanter. De huidige IT-systemen worden aangepast om complexe gegevens te kunnen analyseren en verwerken. Tegelijkertijd wordt een intern monitorings-, verificatie- en beoordelingssysteem ontwikkeld.
 • Om een grote hoeveelheid gegevens te kunnen verzamelen, passen we de interne processen en documenten alsook de relevante uitbestedingsteksten en contracten aan.
 • De testverslagen van de afvalwater- en slibanalyse worden, zoals met Greenpeace overeengekomen, gepubliceerd op het openbare internetplatform (ipe.org.cn).
 • De daaruit verworven kennis vormt vaak het onderwerp van een dialoog met onze relevante handelspartners en samen met hen werken we aan verbeteringen.

Training en opleiding

Hoe we bij alle betrokkenen een nieuw bewustzijn tot stand brengen.

Om onze beoogde doelstelling te bereiken, moeten we in alle fasen van het productieproces - van inkoop tot productie - een bewustzijnsverandering stimuleren en de juiste kennis en capaciteiten opbouwen. Daarbij spelen onze leveranciers een belangrijke rol, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor de selectie en de medewerking van de productievestigingen.

 • Wij bouwen de kennis van onze medewerkers en leveranciers omtrent de Detox-eisen stap voor stap op in de vestigingen voor natte productie en bij de eindproductie, bijvoorbeeld door interne opleidingen voor gespecialiseerde afdelingen en door doelgerichte opleidingen voor leveranciers.
 • Er worden Detox-opleidingsdocumenten opgesteld en up-to-date gehouden. Deze bevatten alle achtergrondinformatie, het chemicaliënmanagement en de richtlijnen voor de toepassing van de Detox-eisen.
 • Voor de kwalificatie richten we onze aandacht vooral op de leveranciers. Door hun positie zijn zij verantwoordelijk voor de bevordering van het omschakelingsproces ter plaatse. Onze leveranciers werken daarom samen met externe adviseurs, dienstverleners en experts om de productievestigingen te ondersteunen bij de realisatie van hun doelstellingen. Wij stellen daarvoor een contactpersoon aan bij wie ze terecht kunnen. Onze ALDI-teams ter plaatse zullen de productievestigingen ondersteunen bij de belangrijke fasen in het omschakelingsproces.
 • Wij overleggen voortdurend met onze hoofdleveranciers om samen oplossingen te bedenken en uit te werken voor al onze leveranciers.
 • We streven ernaar onze relevante handelspartners in staat te stellen ecologische en sociale normen in de toeleveringsketen toe te passen en werk te maken van een trapsgewijze verbetering.
 • Dit engagement maakt voor ons deel uit van verantwoord ondernemen.

Dialoog met betrokkenen

Hoe wij met betrokkenen communiceren

Proactieve, openbare en transparante communicatie: ALDI zal regelmatig informatie verstrekken over de vorderingen die gemaakt zijn bij de realisatie van het Detox Commitment en de stappen die nog gepland staan.

 • We publiceren een volledige lijst van de 'beperkt te gebruiken stoffen' , namelijk de M-RSL (pdf) en RSL (pdf), en publiceren de resultaten van de afvalwater- en slibanalyse van de productievestigingen, zoals met Greenpeace overeengekomen, op het openbare internetplatform (ipe.org.cn).
 • Regelmatig verstrekken we informatie over de status-quo van eerder genomen maatregelen om ecologische productienormen in de toeleveringsketen te garanderen. We zullen ons gepubliceerde stappenplan regelmatig updaten en zullen verslag uitbrengen over de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden.
 • Met relevante betrokkenen (stakeholders) bespreken wij de veranderingen en ontwikkelingen in ons productieproces alsook de bevordering van een duurzame consumptie.
 • Op het internetplatform www.subsport.org zullen wij en onze partners gevalsstudies en praktijkvoorbeelden publiceren om de vervanging van chemicaliën te stimuleren. Bovendien moedigt ALDI de actieve dialoog tussen leveranciers, productievestigingen, chemische industrie en testinstituten aan.
 • Daarvoor analyseren wij mogelijke samenwerkingsverbanden, om zo samen met andere marktdeelnemers de uitdagingen het hoofd te bieden. We zijn lid geworden van de „Leather Working Group" en de „Textilbündnis".

Systemische transformatie

Hoe wij aanzetten tot duurzame consumptie.

Transparantie in de toeleveringsketen

Informatie over de textielwaardeketen

De kledingstukken die in onze filialen verkocht worden, hebben vaak al een lange weg afgelegd en vele verwerkingsstappen doorlopen. Waar komt onze kleding eigenlijk vandaan? In de volgende video's komt u meer te weten over de productie, de verwerking en het transport van textiel.

Vorschau - Hier klicken! Vorschau - Hier klicken! Vorschau - Hier klicken!

Met dank aan GOTS, CmiA en Fairtrade ANZ voor de video's.

Verkoop van producten met traceerbaar katoen (Fairtrade + GOTS)

Fairtrade

De organisatie Fairtrade zet zich in voor betere werk- en levensomstandigheden voor de kleine boeren en arbeiders in de producerende landen van het zuidelijk halfrond. Een van de kenmerken van het Fairtrade-systeem is de vaste minimumprijs die de kosten van duurzame productie dekt. In het kader van actieweken bieden wij in België, Denemarken, Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje textielwaren aan van katoen dat gecertificeerd is overeenkomstig de internationale Fairtrade-standaard.

Bij katoen betekent het Fairtrade-label dat het ruwe katoen volgens de principes van eerlijke handel is geteeld en verhandeld. Producten die dit label dragen, zijn gemaakt van katoen dat voor 100 procent Fairtrade-gecertificeerd is. Het katoen van eerlijke handel wordt in elke fase van de productie en verwerking gescheiden gehouden van ander katoen. Zo is de oorsprong van het ruwe katoen ook na de verwerking in het eindproduct nog traceerbaar.

Global Organic Textile Standard (GOTS)

In het kader van actieweken bieden wij in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal en Spanje textielwaren aan die gecertificeerd zijn overeenkomstig de Global Organic Textile Standard (GOTS). Alle textielwaren die het GOTS-label dragen, bestaan voor minstens 70 procent uit biologisch geproduceerde natuurlijke vezels. Het GOTS-kwaliteitsborgingssysteem vereist dat alle verwerkings- en productieprocessen transparant en traceerbaar zijn, van de naoogstbehandeling over het naaien en verpakken tot het labelen.

Kwaliteit en productdesign

Kwaliteitscontrole in elke productiestap

ALDI vereist dat zijn textielwaren uiterst onderhoudsvriendelijk, vormvast en stevig zijn. Ze mogen niet vroegtijdig verslijten noch krimpen of vervormen bij het wassen. Wij controleren regelmatig of aan deze eisen voldaan is. Nog voor de productie voeren wij verscheidene tests uit op monsters. Onder andere de pasvorm wordt aan een bijzondere controle onderworpen. Tijdens de productie zullen geaccrediteerde en door ALDI geautoriseerde testinstituten meer monsters nemen en de waren opnieuw onderzoeken. Daarnaast worden de geproduceerde artikelen steekproefsgewijs gecontroleerd op fabricagefouten, bijvoorbeeld open of verkeerde naden, gaten, afwijkende afmetingen, verontreiniging enz.

Ook zullen wij in de toekomst samenwerken met wetenschappelijke instellingen rond het thema duurzaamheid en de ondersteuning van hogeschoolprojecten controleren. De afdeling textiel- en kledingtechniek van de Hogeschool Niederrhein is daar een voorbeeld van.

Gebruik van duurzame materialen

Gebruik van gecertificeerd katoen (bijv. GOTS, Fairtrade, OCS 100, OCS Blended)

Gecertificeerd katoen wordt geproduceerd volgens bepaalde regels, bijvoorbeeld met betrekking tot het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. In het kader van actieweken bieden wij in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal en Spanje verschillende producten aan die katoen bevatten dat gecertificeerd is volgens de Fairtrade-standaard, GOTS of Organic Content Standard (OCS). In geval van GOTS en OCS is het katoen afkomstig van gecontroleerd biologische plantages.

Gebruik van gerecycleerde vezels (bijv. GRS)

De Global Recycled Standard (GRS) staat voor de gecontroleerde verwerking van gerecycleerde materialen in de toeleveringsketen en bijgevolg voor een duidelijke beperking van de hoeveelheid afval. In het kader van actieweken bieden wij in Duitsland producten aan die gerecycleerde vezels bevatten. Producten die gecertificeerd zijn met het GRS-label, bestaan voor minstens 50 procent, deels zelfs voor 100 procent uit gerecycleerd polyester.

Gebruik van merkvezels (bijv. Lenzing Modal® )

In het kader van actieweken verkopen wij in Duitsland, Oostenrijk, Polen, Portugal en Spanje producten die bijvoorbeeld Lenzing Modal®-vezels bevatten. Lenzing Modal® is een vezel die voor 100 procent gemaakt is van inheems beukenhout. De vezel voelt bijzonder zacht aan op de huid en vindt derhalve vooral toepassing in ondergoed. Bovendien is het productieproces van Lenzing Modal® uitgesproken milieuvriendelijk. Doordat de grondstof "celstof" gefabriceerd wordt op dezelfde plaats als de modalvezel zelf, is een zuinige omgang met energie en hulpbronnen gegarandeerd.

Gebruik van PFC-vrije alternatieven bij de textielveredeling

Om de kleding droog te houden, gebruikten vele fabrikanten tot nog toe zogenaamde geperfluoreerde en gepolyfluoreerde chemicaliën (PFC's). Omdat consumentenorganisaties tegen PFC's gekant zijn, passen wij in Duitsland en Oostenrijk sinds 2015 alternatieve, milieuvriendelijke en duurzame technieken toe om textiel waterafstotend te maken zonder toepassing van fluor. Buiten deze landen zullen de veredelingsprocessen die het gebruik van PFC's omvatten, geleidelijk aan vervangen worden tegen 2017.

Gebruik van LWG-gecertificeerd leder

In de toekomst zullen wij steeds vaker kiezen voor leder met een certificaat van de LWG (Leather Working Group).

Momenteel gaan wij na hoe wij de eisen van de Leather Working Group in ons inkoopproces kunnen integreren. Wij verkopen nu in Duitsland al enkele producten die leder van LWG-gecertificeerde leerlooierijen bevatten. De LWG kent een certificaat toe in drie niveaus (goud, zilver, brons) aan leerlooierijen die zich houden aan de eisen voor milieuvriendelijke lederproductie.

Gebundelde krachten

Textilbündnis

In juni 2015 zijn ALDI Nord en ALDI SÜD toegetreden tot het "Bündnis für nachhaltige Textilien" (Verbond voor duurzaam textiel). In dit verbond engageren wij ons samen met andere handelsondernemingen, groeperingen, de Duitse federale regering en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld om de sociale en ecologische normen in de textielproductie te verbeteren en het gebruik van duurzaam textiel te bevorderen. Meer informatie over het "Verbond voor duurzaam textiel" vindt u op de website van de organisatie: www.textilbuendnis.com.

Leather Working Group

In augustus 2015 zijn wij lid geworden van de Leather Working Group (LWG). De Leather Working Group heeft zich onder andere tot doel gesteld de arbeidsomstandigheden in leerlooierijen en bij tussenhandelaars transparanter te maken en duurzaam te veranderen. De LWG zet fabrikanten in de lederverwerkende industrie ertoe aan streng toe te zien op het gebruik van potentieel kritische chemicaliën en het hoge water- en energieverbruik terug te dringen. Bovendien wordt de arbeidsveiligheid regelmatig gecontroleerd. Voor meer informatie over de LWG kunt u terecht op de website van de organisatie: www.leatherworkinggroup.com.

Wij zullen een maatschappelijke, systemische transformatie ondersteunen. Wij zorgen ervoor dat deze wordt ingevoerd in onze onderneming, bij het productdesign, bij producenten en verder ook bij klanten. Daarbij staan de bevordering en productie van duurzame producten en een verantwoorde consumptie op de voorgrond. Dat gaat van het achterwege laten van ongewenste stoffen over een verbeterde productlevenscyclus tot recyclage.

 

 • We bouwen in alle fasen van het productieproces kennis op, om de toepassing van de Detox-eisen in de productie te garanderen.
 • Om de productlevenscyclus van onze producten te verbeteren, zullen we samen met onze leveranciers onderzoeken of het productdesign bij textielwaren en schoenen geoptimaliseerd kan worden. Het doel daarbij is het gebruikte materiaal opnieuw te benutten door een doeltreffende inzameling, een milieuvriendelijke verwerking van de ingezamelde producten en ten slotte recycling. In pilootprogramma's moeten aan de hand van de geselecteerde producten de productlevenscyclus en de kringloop van recycleerbare materialen getest worden.
 • De daaruit verworven kennis dient als input voor ons engagement op lange termijn. Het doel van dit engagement is onze klanten de weg naar een duurzame en verantwoorde consumptie tonen.
 • Wij hebben reeds in verschillende productgroepen een 'duurzame consumptie' bevorderd. Zo bieden wij als kleinhandel in levensmiddelen artikelen aan die passende duurzaamheidslabels dragen. De ervaringen die wij hieruit hebben opgedaan, zullen goed van pas komen bij de realisatie van het ALDI Detox Commitment.
 • Wij voeren deze transformatie gezamenlijk uit door de relaties met de textiel- en chemie-industrie en de wetenschap te versterken, om nieuwe benaderingen en processen doelgericht te testen. Daarvoor analyseren wij mogelijke samenwerkingsverbanden om zo samen met andere marktdeelnemers de uitdagingen het hoofd te bieden. We zijn reeds lid geworden van de „Leather Working Group" en de „Textilbündnis".