Terughaalactie
 • Oplaadbare ledtheelichtjes van ProMedia wegens brandgevaar.
Meer informatie »
Informatie
 • ALDI waarschuwt voor valse waardebonnen, wedstrijden of enquêtes
Meer informatie »

Veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden

Verbintenis tot naleving van een internationaal erkende gedragscode

ALDI is sinds 2008 lid van amfori (vroeger Foreign Trade Association), de toonaangevende brancheorganisatie van de Europese en de internationale handel. Dit is een voorwaarde voor onze deelname aan het internationale Business Social Compliance Initiative (BSCI). Als lid van BSCI zetten we ons samen met andere actoren uit de toeleveringsketen in voor veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden.

 

Onze invulling van het begrip veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden is gebaseerd op de gedragscode (code of conduct) van het BSCI. Deze gedragscode maakt deel uit van al onze zakelijke relaties.

 

We zijn ervan overtuigd dat de ontwikkelingsaanpak in het naleven van de BSCI-gedragscode bijdraagt aan het opnemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom verplichten we onze leveranciers, die voor ons goederen produceren in BSCI-risicolanden, om deel te nemen aan het BSCI.

 

De BSCI code of conduct is gebaseerd op internationale verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Richtlijnen voor Kinderrechten en het Bedrijfsleven, de VN principes voor mensenrechten en bedrijven, de OESO-richtlijnen evenals het VN Global Compact en de conventies en aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), die cruciaal zijn voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de toeleveringsketen.

 

De gedragsode bevat bepalingen met betrekking tot:

 • Vrijheid van vereniging en collectieve onderhandeling;
 • Discriminatieverbod;
 • Billijke vergoeding;
 • Redelijke werktijden;
 • Veiligheid op het werk;
 • Het verbod op kinderarbeid en bescherming van jonge werknemers;
 • Vermijden van precaire tewerkstelling en het verbod op dwangarbeid;
 • Milieubescherming;
 • Ethische handelspraktijken.

Controle ter plaatse

De naleving van de Code of Conduct wordt op basis van inspecties ter plaatse, de zogenaamde audits, gemonitord en geëvalueerd. Het BSCI ontwikkelde een lijst van criteria waarmee erkende auditbureaus op regelmatige basis controles uitvoeren. In het geval van overtredingen wordt een plan opgemaakt om de nodige verbeteringen te realiseren. Onze leveranciers en wijzelf begeleiden de productievestigingen bij deze corrigerende maatregelen.

 

Meer informatie over amfori en BSCI: