Terughaalactie
 • Oplaadbare ledtheelichtjes van ProMedia wegens brandgevaar.
Meer informatie »
Informatie
 • ALDI waarschuwt voor valse waardebonnen, wedstrijden of enquêtes
Meer informatie »

UN Global Compact

ALDI Nord ondersteunt de principes van de UN Global Compact


In augustus 2017 is de ondernemingsgroep ALDI Nord als eerste discounter toegetreden tot de United Nations Global Compact (UNGC). De UNGC is het grootste en belangrijkste initiatief ter wereld inzake duurzaam en verantwoord ondernemen. Door de toetreding heeft ALDI Nord zich ertoe verplicht om de tien principes van de UNGC op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie in hun bedrijfsstrategie te integreren en in hun dagdagelijkse economische activiteiten om te zetten.

 

"Met de toetreding tot het UN Global Compact willen wij nog maar eens aantonen dat duurzaamheid deel uitmaakt van het waardesysteem van onze onderneming."

 

Rayk Mende, Directeur Corporate Responsibility ALDI Nord

 

"Wij zijn blij dat ALDI Nord de principes van de United Nations Global Compact erkent en zo een duidelijk signaal zet voor duurzaam en verantwoord handelen."

 

Marcel Engel, Leider van het Secretariaat van het Global Compact Netwerk Duitsland

 

Reeds vandaag zet ALDI zich met talrijke maatregelen en projecten voor de bescherming van het milieu en het dierenwelzijn in en neemt het zijn verantwoordelijkheid tegenover de medewerkers, klanten, commerciële partners, producenten en de maatschappij. Meer informatie omtrent ons engagement vindt u hier. »

 

De tien principes van de UN Global Compact

 1. Bedrijven dienen de bescherming van de internationale mensenrechten te ondersteunen en te respecteren.
 2. Bedrijven dienen ervoor te zorgen dat zij niet medeplichtig zijn aan mensenrechtenschendingen.
 3. Bedrijven dienen de vrijheid van vereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te handhaven.
 4. Bedrijven dienen zich in te zetten voor de afschaffing van alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid.
 5. Bedrijven dienen zich in te zetten voor de afschaffing van kinderarbeid.
 6. Bedrijven dienen zich in te zetten voor de bestrijding van discriminatie in arbeid en beroep.
 7. Bedrijven dienen een preventieve aanpak van milieu-uitdagingen te ondersteunen.
 8. Bedrijven dienen initiatieven op te starten om grotere verantwoordelijkheid op milieugebied te ondersteunen.
 9. Bedrijven dienen de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën te bevorderen.
 10. Bedrijven dienen tegen corruptie in al haar vormen, inclusief afpersing en omkoping, op te treden.

 

Meer informatie omtrent de UN Global Compact vindt u hier: