Terughaalactie
 • Oplaadbare ledtheelichtjes van ProMedia wegens brandgevaar.
Meer informatie »
Informatie
 • ALDI waarschuwt voor valse waardebonnen, wedstrijden of enquêtes
Meer informatie »

Mensenrechten

Basisverklaring inzake de naleving van de mensenrechten


ALDI Nord is zich, als deel van de globale waardecreatieketens, bewust van zijn verantwoordelijkheid inzake de naleving van mensenrechten. Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijfssucces op lange termijn enkel mogelijk is wanneer mensenrechten worden erkend en beschermd. In dat verband menen wij dat de goedkeuring van het Nationaal Actieplan "Bedrijfsleven en Mensenrechten" door de Duitse federale regering een belangrijke mijlpaal vormt.


Basisverklaring

Om als bedrijf onze verantwoordelijkheid te kunnen nemen, is een duidelijke afstemming en verankering op managementniveau noodzakelijk. Wij hebben daarom samen met ALDI SÜD een Basisverklaring inzake de naleving van de mensenrechten bij ALDI Nord (Nederlands) (pdf, 42 kb) opgesteld waarmee wij aangeven dat wij onze verantwoordelijk serieus nemen.


Bovendien fungeren onze verplichte CR-policy en onze aanvullende overeenkomst inzake sociale normen al jaren voor ons en onze handelspartners als duidelijke richtlijnen voor de implementatie van een duurzame toeleveringsketen. Ze definiëren onder andere onze verwachtingen inzake sociale levens- en arbeidsomstandigheden alsook de naleving van de mensenrechten in het productieproces van onze producten. Bovendien verwijzen wij naar internationaal en nationaal geldende mensenrechtenakkoorden en sommen we verantwoordelijkheden op.


"Wij juichen het heel erg toe dat ALDI Nord zich in een afzonderlijke verklaring verbindt tot naleving van de mensenrechten. De voortdurende implementatie van processen op het gebied van mensenrechten in onze eigen bedrijfsactiviteiten en de handelsrelaties in de waardecreatieketen zijn één van de kerndoelstellingen van de 10 principes uit het Global Compact van de Verenigde Naties en de globale duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties."

Marcel Engel, hoofd van het German Global Compact Network


Bepaling van negatieve effecten

Wij zijn er ons van bewust dat onze activiteiten nadelige effecten op de mensenrechten kunnen hebben. Daarom bepalen wij voortdurend de risico's door o.a. continu onderzoek en hotspotanalyses. Door middel van uitgebreide sociale audits die door externe dienstverleners worden uitgevoerd en eigen productievestigingen-assessments, de zogenaamde ALDI Social Assessments (ASA's), krijgen wij regelmatig een beeld van potentiële risico's inzake de arbeidsomstandigheden, vooral bij de productie van non-foodartikelen in risicolanden.


Als foodretailer focussen wij eveneens op de identificatie van mensenrechtenrisico's bij foodartikelen. Daarom hebben wij samen met een externe dienstverlener systematisch de mensenrechtenrisico's in de food-toeleveringsketens geanalyseerd. De risico's worden beoordeeld op basis van volgende indicatoren: arbeidsrechten, genderongelijkheid, kinderarbeid, dwangarbeid, milieuvervuiling, watergebrek, kwetsbaarheid door de gevolgen van de klimaatverandering en ontbossing. Informatie over deze indicatoren werd verzameld op basis van verschillende analyses, bijvoorbeeld via de Global Slavery Index of de corruptiewaarnemingsindex van Transparency International.


Op basis van onze risicoanalyse geven wij voorrang aan geïdentificeerde probleemgebieden. De dialoog ter plaatse met stakeholders en rechthebbenden helpt ons bij het grondige onderzoek van mensenrechtenrisico's. Zo reizen wij steeds meer zelf naar de productie- en herkomstlanden van de in onze filialen aangeboden goederen.


Maatregelen en controle van de doeltreffendheid

Daar waar wij belangrijke, potentiële negatieve effecten voor de mensenrechten identificeren, integreren wij in onze activiteiten maatregelen om risico's te vermijden of te verminderen. Daartoe behoren bv.:


 1. opleidingen van relevante medewerkers
 2. gebruik van certificatienormen en definitie van doelstellingen in o.a. het inkoopbeleid van verschillende productcategorieën
 3. kwalificatie van productievestigingen in het kader van het AFAP
 4. opleidingen van leveranciers
 5. leveranciersbeoordeling en ev. uitsluiting van leveranciers of fabrikanten
 6. intensievere samenwerking met leveranciers, ook bij maatregelen inzake de naleving van mensenrechtenaspecten
 7. uitvoering van projecten in het herkomstland, bv. koffieproject in Honduras en ProPlanteurs, een project ter ondersteuning van kleine boeren bij de productie van palmolie

Onze ervaring is dat de arbeidsomstandigheden binnen de toeleveringsketens vanwege de complexiteit het best kunnen worden verbeterd door gezamenlijke initiatieven en samenwerkingsverbanden, vooral wanneer er sprake is van systeemproblemen en toeleveringsketens worden gedeeld met veel andere bedrijven. ALDI Nord neemt daarom deel aan productspecifieke multistakeholderinitiatieven zoals bv.:


 1. Forum Nachhaltiger Kakao (Duits initiatief voor duurzame cacao)
 2. Global Coffee Platform
 3. Fruit Juice CSR Platform
 4. World Banana Forum
 5. Textilbündnis (Duits verbond voor duurzaam textiel)
 6. Bangladesh Accord on Fire and Building Safety

Klachtenmechanismen

Klachtenmechanismen zijn een geschikt middel om negatieve effecten vroegtijdig op te sporen. Als laatste schakel van onze soms complexe waardecreatieketens zien wij echter bijzondere uitdagingen in de individuele implementatie in de productielanden van de door ons verhandelde goederen. Wij willen deze uitdaging aangaan door concepten te ontwikkelen die de toegang tot klachtenmechanismen in relevante toeleveringsketens verbeteren. Bovendien zetten wij ons samen met andere betrokkenen in voor de implementatie van klachtenmechanismen - bijvoorbeeld in het kader van ons lidmaatschap bij Textilbündnis (Duits verbond voor duurzaam textiel).


Berichtgeving

Transparantie is een essentiële bouwsteen van de verantwoordelijkheden inzake de mensenrechten. Vandaag de dag communiceren wij reeds bestaande maatregelen, bv. in het kader van ons duurzaamheidsrapport of op onze website. In de toekomst willen we nog opener communiceren over mensenrechtenrisico's en onze maatregelen.

Voortdurende verbetering

We zijn ons ervan bewust dat de uitvoering van de verantwoordelijkheden inzake de mensenrechten een continu ontwikkelingsproces is. Daarom controleren wij regelmatig onze desbetreffende processen en tools.


 1. Basisverklaring inzake de naleving van de mensenrechten bij ALDI Nord (Nederlands) (pdf, 42 kb) »
 2. Human Rights Policy Statement (Engels) (pdf, 43 kb) »