Terughaalactie
  • Oplaadbare ledtheelichtjes van ProMedia wegens brandgevaar.
Meer informatie »
Informatie
  • ALDI waarschuwt voor valse waardebonnen, wedstrijden of enquêtes
Meer informatie »

Klimaatbescherming

Klimaatbescherming

Als bedrijf veroorzaakt ALDI de uitstoot van broeikasgassen. Ook leggen we beslag op natuurlijke hulpbronnen. Hierin nemen wij onze verantwoordelijkheid: we willen klimaatvriendelijk ondernemen en de impact van onze bedrijfsactiviteiten op klimaat en milieu verminderen. Om onze ambities te realiseren hebben we diverse maatregelen en doelen gedefinieerd.

 

Ons klimaatdoel

De klimaatverandering gaat ons allemaal aan. Daarom willen wij in 2021 onze broeikasgasemissies met 40 procent verminderen ten opzichte van 2015. Om dit doel te bereiken hebben we een strategie met concrete maatregelen ontwikkeld.


Onderstaande foto laat zien waar binnen ons bedrijf CO2-emissies ontstaan en wat wij doen om deze te verminderen.


 

Klimaatvriendelijke filialen

We zetten vooral in onze winkels veel klimaatmaatregelen in, omdat hier de meeste mogelijkheden zijn om te besparen. Zo zijn inmiddels in België de daken van talrijke winkels voorzien van zonnepanelen. Ook op de daken van onze magazijnen liggen zonnepanelen. In 2017 hebben we met onze zonnepanelen in totaal ongeveer 8.362 MWh stroom opgewekt. dat is vergelijkbaar met het jaarverbruik van 2.405 gezinnen.


Sinds 2016 gebruiken we in onze nieuwe en gemoderniseerde winkels alleen nog energie-efficiënte LED-verlichting. Deze verlichting verbruikt tot 50 procent minder stroom dan conventionele verlichting.


Bij onze koel- en diepvriesmeubels zorgt LED-techniek niet alleen voor een goed overzicht, maar biedt LED ook nog een ander voordeel: er ontstaat minder warmte dan bij andere soorten verlichting, waardoor er minder stroom nodig is om te koelen. Bovendien voorzien we al onze nieuwe winkels van energie-efficiënte koel- en vriesmeubels. Bij de innovatieve koelmeubels wordt bovendien de warmte, die bij het koelen ontstaat, teruggewonnen. Deze warmte gebruiken we weer voor de verwarming van het filiaal: dat bespaart nog meer energie.


Koelmiddelen vormen een ander centraal thema in het ALDI Nord klimaatbeleid. Deze middelen zijn onmisbaar in de koel- en vriesmeubels, maar kunnen door kleine gaatjes naar buiten lekken. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen en de CO2-uitstoot te minimaliseren zetten we moderne techniek in. Tegelijkertijd vervangen we de oude synthetische koelmiddelen steeds meer door natuurlijke, klimaatvriendelijke alternatieven.

 

Ons klimaatbeleid

Al deze maatregelen maken deel uit van de uitgebreide klimaatstrategie van ALDI Nord. Het klimaatbeleid dat wij in juli 2018 hebben gepubliceerd biedt hiervan een overzicht:


 

Ons Duurzaamheidsrapport

Ook in ons Duurzaamheidrapport informeren wij uitgebreid over het onderwerp klimaatbescherming