Terughaalactie
 • Oplaadbare ledtheelichtjes van ProMedia wegens brandgevaar.
Meer informatie »
Informatie
 • ALDI waarschuwt voor valse waardebonnen, wedstrijden of enquêtes
Meer informatie »

Keurmerken

Onafhankelijke keurmerken bevestigen de gecontroleerde kwaliteit en duurzaamheid van ons assortiment.

Wij dragen kwaliteit en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel. Bij ALDI worden levensmiddelen en aanbiedingen regelmatig onderzocht door onafhankelijke controle-instanties. Deze controle-instanties onderzoeken de meest uiteenlopende parameters zoals productveiligheid, ingrediënten, gebruiksgemak, milieuvriendelijkheid, arbeidsomstandigheden,...

 

Hieronder vindt u meer informatie over de keurmerken die u terug kan vinden in ons assortiment.

 • fairtrade.png Fairtrade

  Fairtrade

  Fairtrade International is een multistakeholderorganisatie, bestuurd door nationale organisaties zoals Fairtrade België, producentennetwerken en handelaars. ALDI is Fairtrade-licentiehouder en alle leden van Fairtrade International zetten zich samen in om bestaande handel te veranderen ten gunste van boeren en landarbeiders in ontwikkelingslanden, elk met een specifieke rol. Via het internationaal Fairtrade-keurmerk verbinden wij consumenten wereldwijd met producenten uit Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Dit is van toepassing voor producten met het Fairtrade-keurmerk. Meer informatie over Fairtrade bij ALDI vindt u hier.

 • utz.jpg UTZ Certified

  UTZ Certified

  UTZ Certified is een internationaal keurmerk voor duurzame en verantwoorde landbouw. UTZ betekent 'goed' in de taal van de Maya. De in 2002 opgerichte stichting UTZ heeft hiervoor een wereldwijd programma ontwikkeld. Dit leert o.a. koffie-, thee- en cacaoboeren hoe ze moeten omgaan met betere landbouwmethodes die mens en milieu sparen. Iedereen die UTZ Certified koffie, cacao of thee koopt, draagt bij aan een betere toekomst voor de boer, het milieu en daarmee voor onze aarde. Meer informatie over het inkoopbeleid van ALDI vindt u hier.

 • rainforest.png Rainforest Alliance

  Rainforest Alliance

  De Rainforest Alliance werd opgericht in 1987 om de vernietiging van regenwouden te bestrijden. Producten met het 'groene kikker'- keurmerk zoals koffie en cacao zijn afkomstig van duurzaam beheerde boerderijen. De boeren en telersverenigingen voldoen aan strenge ecologische-, sociale en economische eisen. Eerlijke arbeidsomstandigheden voor werknemers, toegang tot onderwijs, bescherming van de natuur en traceerbaarheid van de grondstoffen behoren tot de belangrijkste criteria. Meer informatie over het inkoopbeleid van ALDI vindt u hier.

 • msc_nl_nieuw.png Marine Stewardship Council (MSC)

  Marine Stewardship Council (MSC)

  In 1997 is de Marine Stewardship Council (MSC) opgericht om de wereldwijde terugloop van visbestanden tegen te gaan. Als vis of zeevruchten het blauwe MSC-keurmerk dragen dan weet u dat de waren zijn gevangen en verwerkt in overeenstemming met duurzame criteria: visbestanden worden op een gezond niveau gehouden, overbevissing wordt vermeden en bedreigde soorten krijgen tijd om zich te herstellen. De certificering waarborgt eveneens dat de duurzaamheidsnormen worden gerealiseerd conform wettelijke en ecologische voorschriften. Meer informatie over het inkoopbeleid van ALDI vindt u hier.

 • asc-nl.jpg Aquaculture Stewardship Council (ASC)

  Aquaculture Stewardship Council (ASC)

  In 2010 werd de Aquaculture Stewardship Council (ASC) opgericht door World Wildlife Fund (WWF) en het Dutch Sustainable Trade Initiative (IDH). ASC is een internationaal erkende en onafhankelijke organisatie die het ASC-keurmerk uitgeeft. Dit keurmerk staat voor producten die afkomstig zijn uit duurzame aquacultuurbedrijven. Gecertificeerde aquacultuurbedrijven houden zich tijdens de kweek en verdere verwerking van visproducten en zeevruchten aan strenge milieu- en sociale standaarden. Voor de uitgave van het ASC-keurmerk gebruikt een onafhankelijke certificeringsorganisatie een lijst van criteria ter beoordeling. Deze lijst is samengesteld door verschillende milieuorganisaties, overheidsinstanties, viskwekers en andere belanghebbende partijen. Meer informatie over het inkoopbeleid van ALDI vindt u hier.

 • kachel_eu_bio.jpg EU-Bio-Logo
 • logo-nl-fsc.jpg Forest Stewardship Council® (FSC)

  Forest Stewardship Council (FSC)®

  Het FSC-keurmerk is bestemd voor hout en houtproducten waarvan op grond van wereldwijd uniforme maatschappelijke standaarden en milieunormen vaststaat dat ze afkomstig zijn uit verantwoorde bosbouw. De certificering omvat tien duurzaamheidscriteria die bij de hout- of papierproductie moeten worden nageleefd: de productieketen van het hout is onder andere integraal aantoonbaar, het hout is niet afkomstig uit kwetsbare bossen of beschermde gebieden, de rechten van inheemse volkeren worden gewaarborgd en het ecologisch evenwicht van het bosgebied moet voor de lange termijn gewaarborgd zijn.

   

  De FSC - een onafhankelijke niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk - is in 1993 opgericht naar aanleiding van de milieuconferentie van Rio de Janeiro. Op dit moment zijn in meer dan 80 landen FSC-certificaten toegekend, en is de FSC in meer dan 40 landen vertegenwoordigd met eigen organisaties. De certificeringen mogen uitsluitend worden toegekend door organisaties met een accreditatie van FSC International.

 • pefc-nl.jpg Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes

  Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC)

  Het Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) oftewel het programma voor de ondersteuning van duurzaam bosbeheer, is een certificeringsprogramma dat wereldwijd uniform is. Hout- en papierproducten, die met het PEFC-Logo gekenmerkt zijn, zijn afkomstig uit ecologisch, economisch en sociaal duurzaam bosbeheer. In dit soort bosbouw staat o.a. een verbod op kaalslag en het gebruik van pesticiden. Daarnaast wordt er rekening gehouden met bedreigde dier- en plantensoorten, beschermde natuurgebieden en andere beschermingszones. De gehele productieketen, van gecertificeerde bosbouw tot aan het bewerkte hout- of papierproduct, is volledig gecontroleerd en inzichtelijk.

 • groen-punt.jpg Fost Plus

  Fost Plus

  ALDI is stichtend lid van Fost Plus. Het Groene Punt-logo op een verpakking betekent dat de onderneming die het product op de markt brengt, een bijdrage betaalt voor de financiering van de selectieve inzameling, de sortering en de recyclage van huishoudelijke verpakkingen.

   

  Het betekent niet dat de verpakking of het product uit gerecycleerd materiaal bestaat. Het betekent evenmin dat de verpakking waarop het logo is gedrukt, ingezameld en gerecycleerd zal worden. Het is dus geen sorteerinstructie.

 • kachel_sustainable_cleaning.jpg Charter voor 'Duurzaam Schoonmaken'

  Charter voor 'Duurzaam Schoonmaken'

  Het Charter 'Duurzaam Schoonmaken' is een vrijwillig initiatief van de Europese was- en reinigingsmiddelenindustrie. In 2005 is het Charter voor Duurzaam Schoonmaken opgesteld. Bedrijven die dit handvest ondertekenen, geven aan duurzaam te willen handelen: bij de productie van was- en reinigingsmiddelen wordt rekening gehouden met ecologische, economische en maatschappelijke aspecten, zoals de veiligheid voor gebruikers, milieubescherming en innovaties. Informatie voor de gebruiker op de verpakkingen waarborgen een veilig en milieuvriendelijk gebruik van de producten.

 • bob.jpg Beschermde oorsprongsbenaming (BOB)

  Beschermde oorsprongsbenaming (BOB)

  Dit keurmerk staat in de Europese Unie voor levensmiddelen en landbouwproducten met een Beschermde Oorsprongsbenaming. Deze producten moeten afkomstig zijn uit een bepaalde geografische regio. Ook de productie, rijping en verdere verwerking van bijvoorbeeld kaas, olijfolie of ham vinden in deze regio en volgens een specifiek omschreven procedure plaats.

   

  Een voorbeeld van een beschermd product uit een bepaalde geografische regio is parmaham uit Italia.

 • bga.jpg Beschermde geografische aanduiding (BGA)

  Beschermde geografische aanduiding (BGA)

  Een Beschermde Geografische Aanduiding dient ter benaming van een landbouwproduct of levensmiddel, dat afkomstig is uit een bepaalde regio en waarvan een bepaalde hoedanigheid, de faam of een ander kenmerk aan deze geografische oorsprong kan worden toegeschreven. De productie en/of de verwerking en/of de bereiding moeten in een bepaald geografisch gebied geschieden.

   

  De voorwaarden voor erkenning van beschermde geografische aanduidingen zijn dus soepeler in vergelijking met de beschermde oorsprongsbenamingen. Niet alleen kunnen zij ook worden erkend wanneer slechts de reputatie van een bepaald product is toe te wijzen aan de herkomst uit een bepaalde streek. Bovendien moeten productie, verwerking en bereiding niet alle drie in de bepaalde regio geschieden, maar volstaat het dat dit slechts voor één van deze aspecten het geval is.

   

  Voorbeelden zijn balsamicoazijn uit Modena, Thüringse braadworst, etc.

 • gts-nl.jpg Gegarandeerde Traditionele Specialiteit (GTS)

  Gegarandeerde Traditionele Specialiteit (GTS)

  Bij de Gegarandeerde Traditionele Specialiteit verwijst de toekenning niet naar de herkomst, maar naar de traditionele productsamenstelling of productiemethode. 'Traditioneel' betekent een onveranderd en aantoonbaar gebruik op de EU-markt voor een periode van minimaal 30 jaar. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om bepaalde gebaksoorten of kazen die op traditionele wijze worden bereid.

 • mps-a.jpg MPS-ABC

  MPS-ABC

  MPS-ABC is een certificaat dat als duurzaamheidsindicator voor tuinbouwbedrijven functioneert. Een A+ of A, B of C score geeft de mate van duurzaam ondernemerschap aan. Registratie van diverse verbruiken, zoals gewasbescherming, meststoffen, water en energie en afval zijn voorbeelden daarvan. Maar ook periodieke controles in de vorm van bedrijfsbezoeken, steekproeven en het nemen van productmonsters vormen hier een onderdeel van. Zo kan de consument er op vertrouwen dat MPS-ABC gecertificeerde sierteelt producten ook werkelijk aan de vastgestelde eisen van het certificaat voldoen. Het MPS-A keurmerk vindt u op onze snijbloemen.

 • mps-sq.jpg MPS-Socially Qualified (SQ)

  MPS-Socially Qualified (SQ)

  MPS-SQ garandeert respectvolle arbeidsomstandigheden op tuinbouwbedrijven. MPS-SQ is gebaseerd op de universele rechten van de mens, de gedragscodes (Codes of Conduct) van vertegenwoordigende lokale organisaties en de internationale afspraken van ILO (International Labour Organization). Tijdens audits wordt getoetst volgens geaccrediteerde standaarden. Onderdeel van deze audits zijn ook interviews op de bedrijven. Het MPS-SQ keurmerk vindt u op onze snijbloemen.

 • v-label-de-fr.jpg V-Label (Vegetarisch)

  V-Label (Vegetarisch)

  Dit V-label toont aan dat een product geschikt is voor vegetariërs. De volgende ingrediënten zijn niet toegelaten:

  • Dierlijk slachtvlees (vlees of vis, inclusief gevogelte en wild)
  • Ingrediënten of extracten uit slachtvlees of beenderen (o.a. gelatine, bouillon, additieven, kleurstoffen, enz. in soepen, sauzen, of andere bereidingen)
  • Dierlijke smeer-, bak- en braadvetten (behalve melkvet), margarine met visolie (in gebak, pasta, voor bakken en braden, invetten, of andere)
  • Kooieieren
  • Andere producten met ingrediënten afkomstig van slachtproducten (bvb. niet-microbieel gestremde kazen)
  • Genetisch gemanipuleerde (GGO) ingrediënten
 • vegan_pfade.jpg V-Label (Vegan)

  V-Label (Vegan)

  Dit V-label toont aan dat een product geschikt is voor veganisten. De volgende ingrediënten zijn niet toegelaten:

  • Alle ingrediënten die niet worden toegelaten bij het vegetarische V-label
  • Zuivelproducten of derivaten (melkeiwitten, melkwei, e.d.)
  • Eieren of derivaten (ei-eiwit e.d.)
  • Honing
 • 0_recupel.png Recupel

  Recupel

  Recupel streeft naar een betere leefwereld door optimale recuperatie van materialen uit afgedankte elektro-apparaten. Recupel zorgt ervoor dat afgedankte elektro-apparaten op een duurzame en kostenefficiënte wijze ingezameld en verwerkt worden. Hier vind je de Recupel-bijdrage per apparaat terug.