Brandveiligheid van textielfabrieken in Bangladesh

Verbetering van de veiligheid in de productievestigingen

ALDI heeft in mei 2013 het akkoord inzake brandveiligheid en de veiligheid van gebouwen in Bangladesh (Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh) samen met andere bedrijven, niet-gouvernementele organisaties en werknemersorganisaties ondertekend. Het doel van het akkoord is om de brandveiligheid en de veiligheid van gebouwen in productievestigingen in Bangladesh te verbeteren. Hiervoor worden onder andere inspecties en opleidingen uitgevoerd.

 

Verdere informatie over 'het akkoord inzake brandveiligheid en de veiligheid van gebouwen in Bangladesh':