Informatie
  • ALDI waarschuwt voor valse waardebonnen, wedstrijden of enquêtes
Meer informatie »

Garantie

Levensmiddelen

 

Alle artikelen uit ons vast assortiment die u bij ons gekocht heeft, kunt u altijd en zonder vertoon van uw kassabon teruggeven.

 

Alle eenmalig verkochte producten kunt u in alle ALDI filialen teruggeven binnen één maand na de aankoop, zonder opgave van reden en op vertoon van uw kassabon. De aankoopprijs wordt dan aan u terugbetaald.

 

Artikelen met garantiekaart

 

Gelieve voor artikelen met garantie de garantiekaart en de kassabon te bewaren zodat u zich indien nodig kan wenden tot de in de garantiekaart vermelde klantendienst van de fabrikant.

 

Volgens contractuele afspraken tussen Aldi en de fabrikant staat deze laatste in voor o.m. de gratis herstelling of vervanging van defecte toestellen. Vanzelfsprekend wordt er door deze speciale garantievoorwaarden
geen afbreuk gedaan aan uw wettelijk rechten als consument.**

 

Wat te doen in geval van defect?

 

Garantie

Garantie

Garantie

Garantie

Garantie*De garantie vervalt bij defecten ten gevolge van verkeerd gebruik of ondeskundige behandeling van het toestel, bij het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften, bij beschadiging door geweld en bij ingrepen die niet door de gemachtigde dienst-na-verkoop zijn uitgevoerd. Dergelijke defecten die niet (of niet meer) door de garantie zijn gedekt of schade waardoor de garantie vervalt, kunnen hersteld worden tegen betaling. Hiervoor kan een bestek aangemaakt worden bij de dienst-na-verkoop. Indien de garantie vervalt door één van bovenstaande redenen, kan de dienst na verkoop een administratieve kost van max. € 49 aanrekenen om het door u opgestuurde toestel in de toestand waarin het zich bevindt naar u terug te sturen.

 

**Aldi is niet gehouden tot buitengerechtelijke geschillenregeling van consumentengeschillen als gevolg van enige gedragscode, lidmaatschap van een handelsvereniging, een beroepsorganisatie of een beroepsorde of op grond van een bepaling in de algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden. Indien u als consument meent dat het geschil dat u ons voorlegde geen oplossing kreeg binnen een redelijke termijn, kan u zich wenden tot de Federale Consumentenombudsdienst, de door de wet aangewezen gekwalificeerde entiteit. Deze informatie wordt meegedeeld in toepassing van artikel XVI.4. van het Wetboek Economisch Recht.